• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • SBF.as
 • For skiskoler
 • SBF Sertifikat

SBF Sertifikat for profesjonelle skiskoler

KRITERIER FOR SERTIFIKAT Revidert 12.10.2016

SBF sertifikatet er et diplom som tildeles skiskoler for å forankre deres kvalitet. Sertifikatet skal indikere til både bransjen og kunden, at medlemsbedriften arbeider etter profesjonelle retningslinjer/normer utarbeidet av bransjeforbundet.
Sertifikatet skal vise til bedriftens profesjonalisme og skiskolens betydelse for skianlegget.
Med det ansvaret som en snøsportinstruktør har, er det viktig å kunne vise til dokumentert profesjonell status. Ikke minst om ulykker mot formodning skulle inntreffe, og en eventuell ansvarssituasjon skulle oppstå. Sertifikatet utstedes på vilkår.

For å bli profesjonell sertifisert må bedriften oppfyller følgende krav.

1. Medlemsbedriftens instruktører har gjennomført minimum utdanning 2 i SBF, alternativt tilsvarende utdanning i annet land eller organisasjon.
Unntak:
SBF utdanning 1: instruktører har gjennomført utdanning 1, og er i en læringsperiode med ledsager frem til start av utdanning 2.
SBF anbefaler minimum 30 timers praksis i læringsperioden mellom utdanning 1 og 2.

2. Samtlige instruktører er pålagt å bruke hjelm i undervisning. Også utenfor undervisning om skiskoleuniform er i benyttelse.

3. Instruktørene skal ha gjennomført internutdanning og ha fått innsikt i følgende:

a. Sikkerhet og rutiner
1. Kunnskap om, og forståelse for skivettregler
2. Kunnskap og rutiner ved eventuelle skadetilfeller
3. Kunnskap og rutiner ved eventuell heisstans
4. Kjennskap til skianleggets katastrofeplan
5. Være observant på omgivelser for å kunne oppdage eller forebygge skade, feil eller mangler.
6. Rutiner og reglement gjeldende snøskred og farer tilknyttet dette.
7. Rutiner vedrørende viktige telefonnummere, som til ski patrulje, helsesenter, politi, brann, legevakt og skiskole.

b. Destinasjonskunnskap og vertskap
1. Kunnskap om destinasjonens historie, målsetning, målgruppe og policy.
2. Kunnskap om skiskolens produkter, tjenester og priser.
3. Instruktøren skal kunne informere om andre nærliggende tilbud hva gjelder, aktiviteter, produkter, tjenester, butikker, restauranter etc.
4. Kunnskap om hvor gjester kan henvende seg for utfyllende destinasjonsinformasjon.

Egenkontroll
Den sertifisert bedrift skal selv påse at vilkår blir oppfylt. Om mangel på egenkontroll skulle føre til brudd på vilkår, vil avtalen knyttet til sertifikatet i ytterste konsekvens, opphøre.

Diplomet deles ut på årlig basis til skiskoler som oppfyller disse krav.