• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Rammeplaner

Skiinstruktør Utdanning 1 og Utdanning 2:

RAMMEPLAN FOR NSA UTDANNING 1

 

Dag 1

08.00-9.00                  Samling / målsetting

09.00-12.00                Egen ferdighet.

13.00-15.30                Teknikk / balanse koblet til egen ferdighet.

16.00-17.00                Evaluering av dagen. Skiprepp

19.00-                        Kurs programmet. Alpin teknikk  / mekanikk

 

Dag 2

08.00-9.00                 

09.00-12.00                Teknikk / vri koblet til egen ferdighet.       

13.00-15.30                Teknikk / kant koblet til egen ferdighet.       

16.00-17.00                Evaluering av dagen. Skiprepp        

19.00-                         Service / skilærerens yrkesrolle

 

 

Dag 3

08.00-9.00                 

09.00-12.00                Teknikk / kraft koblet til egen ferdighet.

13.00-15.30                Teknikk oppsummering

16.00-17.00                Evaluering av dagen. Skiprepp        

19.00-                         Lederskap / pedagogikk

 

 

Dag 4

08.00-9.00                 

09.00-12.00                ”Skolesvinger” NSA Stepping stones.           

13.00-15.30                Forts Skolesvinger / personlig ferdighet        

16.00-17.00                Evaluering av dagen. Skiprepp

19.00-                          Kommunikasjon / feedback

 

Dag 5

08.00-9.00                              

09.00-12.00                Analyse. Hvordan bruker vi analyse?          

13.00-15.30                Alpin metodikk / pedagogikk barn.

16.00-17.00                Evaluering av dagen. Skiprepp

19.00 -                       Barnas psykososiale og motoriske utvikling. Barneskiskole

 

 

Dag 6

08.00-9.00                  

09.00-12.00                Forts. alpin metodikk / pedagogikk barn

13.00-15.30                Forts. fra fm

16.00-17.00                Evaluering av dagen. Skiprepp         

19.00-                        Utstyr                                   

 

Dag 7

08.00-9.00                 

09.00-12.00                Alpin metodikk / pedagogikk barn    

13.00-15.30                Oppsummering av kurset, på ski.

16.00-17.00                Evaluering og avslutt

 

TEORI.

I tillegg til ovenstående teoriforedrag kommer det også 2stk 1 times foredrag på morgenen før skikjøringen, kl. 08.00-09.00.

 

1.      Skihistorie / skiorganisasjoner

2.      Videoanalyse av egen kjøring.

 


 

RAMMEPLAN FOR NSA UTDANNING 2

 

Dag 1

08.00-9.00                  Samling / målsetting

09.00-12.00                Erfaring fra praksis/ jobb. Repetisjon teknik

13.00-15.30                Teknikk / analyse

16.00-17.00                Evaluering av dagen.

19.00-                         Teknikk / mekanikk

 

Dag 2

08.00-9.00                 

09.00-12.00                Teknikk / analyse

13.00-15.30                Teknikk / analyse

16.00-17.00                Evaluering av dagen

19.00-                         Pedagogikk / lederskap

 

Dag 3

08.00-9.00                

09.00-12.00                Alpin metodikk. Voksne / ungdom                      

13.00-15.30                Alpin metodikk. Voksne / ungdom

16.00-17.00                Evaluering av dagen

19.00-                         Analyse video av gjeste

 

Dag 4

08.00-9.00                 

09.00-12.00                Alpin metodikk. Voksne / ungdom          

13.00-15.30                Analyse; Hva? Hvorfor? Hvordan?

16.00-17.00                Undervisnings- oppgaver. Evaluering av dagen

19.00-                         Snø / skred

 

Dag 5

08.00-9.00                 

09.00-12.00                Personlig ferdighet

13.00-15.30                Undervisningsøvelser

16.00-17.00                Evaluering av dagen

19.00-                         Kommunikasjon / feedback

 

Dag 6

08.00-9.00                 

09.00-12.00                Undervisnings- øvelser

13.00-15.30                Undervisnings- øvelser

16.00-17.00                Evaluering av dagen.

19.00-                         Eksamen, skriftlig.

 

Dag 7

08.00-9.00                 

09.00-12.00                Eksamen

13.00-15.30                Eksamen

16.00-17.00                Avslutt

19.00-

 

TEORI

I tillegg til ovenstående teoriforedrag kommer det også 2stk 1 times foredrag på morgenen før skikjøringen, kl. 08.00-09.00. 

 

1. Sikkerhet og ansvar, skadested. 2. Videoanalyse av egen kjøring.