• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Rammeplaner

Skiinstruktør Utdanning 3

RAMMEPLAN FOR NSA UTDANNING 3

 

Dag 1

08.00-9.00  Samling / målsetting
09.00-12.00 Repetisjon/tilbakeblikk utdanning 2. 
13.00-15.30 Teknikk / analyse  
16.00  Evaluering av dagen
17.00 Teori Teknikk / mekanikk

 

Dag 2

9.00-12.00  Teknikk / analyse
13.00-15.30   Teknikk / analyse
16.00 Evaluering av dagen
17.00 Teori. Biomekanikk / fysiologi

 

Dag 3

9.00-12.00 Teknikk / analyse
13.00-15.30 Analyse; Hva? Hvorfor? Hvordan?
16.00   Evaluering av dagen
17.00   Teori. Pedagogikk / lederskap

 

Dag 4

9.00-12.00  Metodikk funksjonell kjøring rødt nivå. Barn / ungdom / voksne.
13.00-15.30   Forts. metodikk
16.00   Evaluering av dagen
17.00 Teori. Kommunikasjon / feedback

 

Dag 5

9.00-12.00 Forts. metodikk
13.00-15.30  Forts. metodikk
16.00   Evaluering av dagen
17.00 Teori. Videoanalyse egen kjøring

 

Dag 6

8.00-9.00 Skriftlig prøve
9.30-12.00   Personlig ferdighet
13.00-15.30 Undervisningsøvelser
16.00  Evaluering av dagen
17.00 Teori. Førstehjelp

 

Dag 7

8.00-9.00 Gjennomgang skriftlig prøve
9.30-12.00   Undervisningsøvelser
13.00-15.30 Sammendrag kurs / evaluering deltaker
16.00 Evaluering og avslutt