• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Rammeplaner

Skiinstruktør Utdanning 4

RAMMEPLAN FOR NSA UTDANNING 4

 

Dag 1

08.00-9.00 Samling / målsetting 

09.00-12.00 Repetisjon/tilbakeblikk utdanning 3. 

13.00-15.30 Teknikk / analyse / metodikk - tilpasset kjøring i alt terreng for å jobbe med helheten. 

Hvordan forskjellige svinger utføres i variert terreng / variert fart og hvordan dette  læres ut. Korte svinger, mellomstore svinger, store svinger, kuler og offpist.

16.00 Evaluering av dagen

17.00 Teori Teknikk / mekanikk 

 

Dag 2

9.00-12.00 Teknikk / analyse / metodikk – tilpasset kjøring alt terreng.

13.00-15.30 Teknikk / analyse / metodikk – tilpasset kjøring alt terreng.

16.00 Evaluering av dagen

17.00 Teori. Trenningslære

 

Dag 3

9.00-12.00 Teknikk / analyse metodikk – tilpasset kjøring alt terreng.

13.00-15.30 Teknikk / analyse metodikk – tilpasset kjøring alt terreng.

16.00 Evaluering av dagen

17.00 Teori. Videoanalyse gjester.

 

Dag 4

9.00-12.00 Teknikk / analyse metodikk – tilpasset kjøring alt terreng.

13.00-15.30 Teknikk / analyse metodikk – tilpasset kjøring alt terreng.

16.00 Evaluering av dagen

17.00 Egen refleksjon lederskap.

 

Dag 5

9.00-12.00 Teknikk / analyse metodikk – tilpasset kjøring alt terreng.

13.00-15.30 Personlig ferdighet.

16.00 Evaluering av dagen

17.00 Teori. Videoanalyse egen kjøring

 

Dag 6

8.00-9.00 Skriftlig prøve

9.30-12.00 Undervisningsøvelser

13.00-15.30 Undervisningsøvelser

16.00 Evaluering av dagen

17.00 Teori. Snø. Skredd, guidning

 

Dag 7

8.00-9.00 Gjennomgang skriftlig prøve

9.30-12.00 Undervisningsøvelser

13.00-15.30 Sammendrag kurs / evaluering deltaker

16.00 Evaluering og avslutt